Structuur

Sedert 1992 is het Wuitenskomitee een vereniging zonder winstoogmerk.
De leden van het Wuitenskomitee vormen de raad van bestuur. De raad van bestuur kiest een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en schatbewaarder. Deze mandaten zijn voor een periode van 5 jaar en zijn steeds herkiesbaar. Wie zich kandidaat wil stellen voor één van deze functies moet tenminste 3 jaar deel uitmaken van de raad van bestuur. Het aantal leden van het Wuitenskomitee is onbeperkt en is dus niet te vergelijken met wat men in andere steden of gemeenten een raad van elf noemt.
Om toe te treden tot het Wuitenskomitee moet je schriftelijk je kandidatuur stellen bij de voorzitter. De raad van bestuur, aanwezig met 2/3 van zijn leden, beslist met een 2/3 meerderheid of de kandidaat aanvaard wordt om een proefperiode van 2 jaar door te maken, hierna beslist de algemene vergadering met eenvoudige meerderheid of de kandidaat kan toetreden tot de vereniging. De officiële kledij van het Wuitenskomitee is de grijze buishoed, grijze jacquet en streepjesbroek. Degene die ooit de titel van prins(es) der Wuitens mochten dragen en nog actief meewerken met het Wuitenskomitee maken deel uit van "De Prinsengilde". De leden van de prinsengilde maken deel uit van de adviesraad van het Wuitenskomitee.

Wenst u meer informatie?

Contacteer ons