Op 18, 19 & 20 maart 2023 vinden de 64ste Wuitensfeesten plaats.

DOELSTELLING

Het Wuitenskomitee heeft als doel om, in opdracht van het gemeentebestuur, de organisatie op zich te nemen van de jaarlijkse driedaagse Wuitensfeesten met halfvasten. Deze opdracht omvat de organisatie om elk jaar een Prins of Prinses der Wuitens te verkiezen en aan te stellen.

STRUCTUUR

Sedert 1992 is het Wuitenskomitee een vereniging zonder winstoogmerk!
De leden van het Wuitenskomitee vormen de raad van bestuur. De raad van bestuur kiest een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en schatbewaarder. Deze mandaten zijn voor een periode van 5 jaar en zijn steeds herkiesbaar. Wie zich kandidaat wil stellen voor één van deze functies moet tenminste 3 jaar deel uitmaken van de raad van bestuur. Het aantal leden van het Wuitenskomitee is onbeperkt en is dus niet te vergelijken met wat men in andere steden of gemeenten een raad van elf noemt.
Om toe te treden tot het Wuitenskomitee moet je schriftelijk je kandidatuur stellen bij de voorzitter. De raad van bestuur, aanwezig met 2/3 van zijn leden, beslist met een 2/3 meerderheid of de kandidaat aanvaard wordt om een proefperiode van 2 jaar door te maken, hierna beslist de algemene vergadering met eenvoudige meerderheid of de kandidaat kan toetreden tot de vereniging. De officiële kledij van het Wuitenskomitee is de grijze buishoed, grijze jacquet en streepjesbroek. Degene die ooit de titel van prins(es) der Wuitens mochten dragen en nog actief meewerken met het Wuitenskomitee maken deel uit van "De Prinsengilde". De leden van de prinsengilde maken deel uit van de adviesraad van het Wuitenskomitee.

WERKING

Een werkjaar van het Wuitenskomitee loopt van begin oktober tot eind mei.
Gedurende deze periode vergadert het Wuitenskomitee op Vrijdagavond. Het Wuitenskomitee heeft geen lokaal maar heeft het gemeentehuis als thuisbasis, de vergaderingen vinden plaats in de raadszaal. De schepen van feestelijkheden kan, als afgevaardigde van het gemeentebestuur, de vergaderingen bijwonen. Om deze Wuitensfeesten te organiseren moet men rekenen op een stevig budget. Naast de gemeentelijke subsidie haalt het Wuitenskomitee zijn inkomsten uit: de Wuitensbrochure, de huis aan huisrondgang met steunkaarten, het Prinsenbal en de reclamestoet. Een belangrijke bron van inkomsten zijn onze peters. Zij betalen een jaarlijkse bijdrage van 30 euro en krijgen hiervoor een vermelding in het programmaboekje. Onze peters worden uitgenodigd voor alle activiteiten.

Over ons
Over ons
Over ons

Wenst u meer informatie?

Contacteer ons