Inschrijvingen

Hier kan je alle informatie- en inschrijvingsformulieren vinden voor de cavalcade en de publiciteitskaravaan, maar ook voor de evenementen die het komitee zal organiseren zoals hun Eetfestijn, enz.. !
Gelieve geregeld te checken voor updates en aanpassingen van de formulieren.

“Het Wuitenskomitee verleent een dienst aan de carnavalsverenigingen van Hamme-Moerzeke-Kastel door via de site de formulieren voor Gemeentelijke machtiging aan te bieden.

Het Wuitenkomitee kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor laattijdige, onvolledige of verkeerd ingevulde informatie door de groepen geformuleerd."

Met vriendelijke groeten

Het voltallige Wuitenskomitee

Wenst u meer informatie?

Contacteer de organisatie