Traject 62ste Wuitenscavalcade

Traject 62ste Wuitenscavalcade

02/03/2018 - 18:50

Beste Carnavalisten,
Beste Bezoeker,

Net zoals de voorbije jaren hebben wij als Wuitenskomitee, getracht om het traject van de Wuitenscavalcade zo aangenaam mogelijk te maken, zodat de groepen en de praalwagens goed tot hun recht kunnen komen, maar ook dat de bezoekers van al dit moois kunnen genieten. Dit wil zeggen dat er af toe nieuwe straten bij het traject zullen komen en anderen er tijdelijk of definitief niet meer bij zullen zijn.

Deze wijzigingen worden na afloop geëvalueerd door ons, maar ook door de hulp- en ordediensten. Samen willen we er voor zorgen dat het zowel voor de deelnemers als voor de toeschouwers een hoogtepunt is, in onze dolle driedaagse om telkens weer opnieuw naar uit te kijken.

Voor deze editie hebben zullen onze deelnemers het volgende traject volgen :

Vorming :

Nijverheidstraat - Vooruitgangstraat - Zouavenstraat. De kop van de cavalcade staat in de zouavenstraat. We hebben hier dus de richting omgekeerd, met de voorbije jaren. Het einde staat nu in de Nijverheidstraat.

Traject :

Klaprooslaan - Mergelbeek - Vlierkouter - Kannunik de Meyerlaan - Damstraat - Damputstraat - Koningin Astridlaan - Sportpleinstraat - Veldstraat - Tweebruggenplein - Hospitaalstraat - Slangstraat - Spoorwegstraat - Koning Albertplein - Stationsstraat - Hoogstraat - Kerkstraat - Jagerstraat - Marktplein

Slotshow :

Marktplein

Ontbinding :

Plezantstraat - Slangstraat

We hopen jullie dan ook talrijk te mogen begroeten, langsheen het traject om te genieten van de 62ste Wuitenscavalcade, dewelke zal doorgaan op zondag 11 maart 2018.

Traject 62ste Wuitenscavalcade