De carnavalskalender

Men kan zich de vraag stellen op welke wijze de datum van Carnavalzondag in feite bepaald wordt. Wel alles heeft uiteraard te maken met de datum waarop Pasen valt, en de daaraan voorafgaande vastentijd die aanvang neemt op Aswoensdag. Tel vanaf Aswoensdag drie dagen terug en je komt uit op Carnavalzondag, gevolgd door Verloren Maandag en Vette Dinsdag.
Of met andere woorden Carnavalzondag valt altijd zeven weken voor Pasen, zijnde 7 dagen x 7 weken = 49 dagen. Anderzijds tellen tijdens de veertigdagentijd (de vasten) de zondagen niet mee als vastendagen. De 40-dagenvastentijd begint bijgevolg op Aswoensdag en eindigt op de zaterdag voor Pasen. Of omgekeerd indien je vanaf de zaterdag voor Pasen veertig dagen terugtelt (zondagen niet meegerekend) kom je exact uit op Aswoensdag.
Pasen valt altijd op de eerste zondag na de eerste volle maan na 21 maart (de zogenaamde lente-evening).
Volgens de Gregoriaanse kalender valt Pasen ten vroegste op 22 maart en ten laatste op 25 april. Dit was het geval in 1943 en komt terug in 2038. Een vroege Pasen op 22 maart vinden we bijvoorbeeld terug in 1818 en komt pas terug in 2285.

Moerzeke / KastelHamme
201903/0331/03
202023/0222/03
202114/0214/03
202227/0227/03
202319/0219/03
202411/0210/03
202502/0330/03

Wenst u meer informatie over onze data?

Contacteer ons