PRINS CARNAVAL


Onafscheidelijk verbonden met "het carnaval" is een Prins Carnaval. Hij is het boegbeeld voor 3 dagen feesten. De verkiezing van een prins heeft in Hamme vele vormen gekend. In de beginjaren werd een prins gekozen op een bal, het weinig sportieve gedrag van de verliezers deed het Wuitenskomitee beslissen om de prins te verkiezen binnen zijn eigen vergadering. Eind de jaren zeventig werd beroep gedaan op een afvaardiging van de carnavalsgroepen om samen met het Wuitenskomitee een prins te verkiezen. Het kiezerspubliek werd steeds uitgebreid, in 1984 mochten voor het eerst de peters meestemmen. Ieder die behoorde tot het kiezerspubliek kreeg thuis een oproepingsbrief om zich de vrijdag voor kerstavond aan te bieden in het gemeentehuis en zo deel te nemen aan de verkiezing. Een overvolle feestzaal deed het Wuitenskomitee uitwijken naar het Cultureel centrum Jan Tervaert, de verkiezingsavond was uitgegroeid tot de eerste afspraak van de Hamse carnavalsvierders. Reeds in 1981 deed voor de eerste maal een vrouw (Emiliene Van Den Broeck ) een gooi naar de titel maar het was Jeannine Mettepenningen die in 1994 als eerste vrouw de titel van Prinses mocht voeren. Vanaf de Wuitensfeesten 2000 kon iedere Hammenaar zijn stem uitbrengen, het was meteen de start voor verkiezingen die de maanden voor datum carnavalvierend Hamme in de ban hielden.